เกี่ยวกับเรา

บริษัท สมายแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Smileland Property Co.,Ltd.

ทะเบียนเลขที่ 0105546108125  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546  ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่  9 กันยายน 2546  บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ชำระเต็ม

บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่

44/4 หมู่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:   02-449-7213 (สำนักงานใหญ่)
Home Page: smileland.co.th