รายการโฮมไกด์ ทีวี

คุณภานุพงษ์ งามหทัย (กรรมการผู้จัดการ) ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการโฮมไกด์ ทีวี โดยมีผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ ผู้ดำเนินรายการ วันที่ 11 สิงหาคม 2012

Leave a Reply